Zaznacz stronę

W pracy ważne jest dbanie o bezpieczeństwo. Dbać o nie powinny dwie osoby: po pierwsze pracodawca powinien zapewnić w swoim zakładzie warunki przyjazne do pracy i nie sprzyjające wypadkom. Po drugie pracownik powinien dbać o swoje bezpieczeństwo. W zależności od pracy zasady dbania o bezpieczeństwo mogą być różne.

first-aid-kit-62643_640

Nie zawsze jednak obie te osoby wiedzą jakie są wytyczne co do bezpieczeństwa dlatego ważne są szkolenia BHP. BHP to tzw. bezpieczeństwo i higiena pracy. Jest to zbiór zasad i przepisów, które dotyczą higienicznego oraz bezpiecznego wykonywania pracy. Jest to również dziedzina, która zajmuje się kształtowaniem odpowiednich warunków pracy. Jeśli chodzi o zagadnienia, które obejmuje BHP są nimi:

  • ergonomia(nauka o pracy), czyli dostosowanie pracy do możliwości fizycznych i psychicznych człowieka,
  • medycyna pracy, która bada jaki wpływ ma praca na człowieka oraz zajmuje się leczeniem chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy wykonuje również profilaktyczne badania sprawdzające czy dana osoba może pracować w danym zawodzie,
  • ekonomika pracy,
  • techniczne bezpieczeństwo,
  • psychologia pracy.

Organem państwowym, który pilnuje przestrzegania zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Kursy BHP i bezpieczne warunki pracy (http://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-bhp/szkolenia-wstepne/) są ważne, ponieważ uczą pracowników jak mają zachowywać się w pracy. Dla przykładu: jeżeli górnik jest przyjmowany na kopalnię musi odbyć kurs BHP. Pokazują tam jak należy zachowywać się pod ziemią, jakich potencjalnie niebezpiecznych sytuacji unikać, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa, co robić a czego nie robić, aby nie zagrażać sobie i innym. Dzięki temu górnik, który po raz pierwszy będzie pracował w zawodzie będzie wiedział jak się zachować i co robić aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Za to górnik z doświadczeniem przypomni sobie potrzebne zasady. Podobnie działa to w innych gałęziach gospodarki. Ma to na celu jedno: chronienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie im dobrych warunków pracy.

Bywa jednak, że dochodzi do wypadków w pracy albo ktoś źle się poczuje i wymaga pomocy medycznej. Wiele ludzi nie wie jak zachować się w momencie jak ktoś inny straci przytomność. Z pomocą przychodzi szkolenie z pierwszej pomocy. Można na nim się nauczyć podstawowych rzeczy. Bez wątpienia na takim szkoleniu pokazana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa(RKO), czyli zespół czynności, w których skład wchodzi 30 uciśnięć klatki piersiowej w okolicy serca i dwa wdechy. Innym pojęciem, który każdy powinien znać jest tzw. łańcuch przeżycia, który zawiera się w punktach:

  1. Stwierdzenie przytomności i występowania oddechu oraz zadzwonienie na pogotowie.
  2. Podjęcie RKO.
  3. Wczesna defibrylacja(o ile jest potrzebna.
  4. Opieka poresuscytacyjna.

Dzięki znajomości tych rzeczy można uratować życie poszkodowanej osobie. Oprócz tego na takim kursie można dowiedzieć się w jaki sposób zabezpieczyć złamania lub inne uszkodzenia ciała, dowiedzieć się jak przemywać rany np. z oparzeń chemicznych itp.
Tak więc wspomniane wyżej kursy są bardzo ważne i pomocne.