Zaznacz stronę

Zapewne niejeden z nas spotkał się w swoim zawodowym życiu z rozczarowaniem czy poczuciem braku docenienia. Chociaż staramy się dobierać pracę zgodnie z naszymi kwalifikacjami i upodobaniami to często zamiast satysfakcji spotykamy się z brakiem zrozumienia ze strony pracodawcy. Często też towarzyszy nam uczucie, że jesteśmy źle opłacani i że zasługujemy na więcej niż marne pieniądze, które co miesiąc widzimy na swoim koncie.

Jak walczyć z tym niezadowoleniem? Prawda jest taka, że wpływa to niekorzystanie nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na efektywność naszej pracy. Pracodawcy w Polsce popełniają wciąż te same błędy, które jeśli nie zostaną wyeliminowane będą odbijać się w statystykach. A te z kolei mówią, że większość naszych rodaków nie jest zadowolona z tego, jak są traktowani przez osoby je zatrudniające. W każdej firmie istnieje tzw. system ocen pracowniczych. Rzecz wydawałoby się bardzo przydatna, ponieważ zwiększa motywację pracujących do bycia lepszym od innych i otrzymywania nagród, ale w rzeczywistości często nieprzedstawiana tym najbardziej zainteresowanym.

Zdarza się, że pracodawca prowadzi własny ranking swoich podopiecznych, systematycznie dokonuje ich ocen i na jego podstawie przyznaje coroczne lub częstsze nagrody. O ile w nagrodach nie ma nic złego, to w nieprzedstawieniu kryteriów na jakich opiera się ranking już tak. Dlatego też każdy pracodawca powinien przedstawić wytyczne i co najważniejsze swoje oczekiwania wobec pracowników. Szczera rozmowa jest kluczem do sukcesu! Prowadzi to do pogłębienia więzi w firmie, ale także uniknięcia ewentualnych konfliktów pomiędzy zatrudnionymi. Zdarza się, że nierzadko żyją oni w poczuciu niesprawiedliwości, że kolega ma lepiej, a przecież wcale dużo więcej ode mnie nie robi. Takie zachowania odbiją się negatywnie na firmie, a rolą szefa jest uniknięcie powyższych sytuacji. Musi on więc ujawniać prowadzony system oceniania, a przynajmniej jakimi kryteriami się kieruje.

Po drugie chociaż firmy są ograniczone kodeksem pracy i minimalną pensją to jednak wszystkie prywatne miejsca pracy charakteryzują własne systemy wynagradzania (zobacz więcej na: anacco.pl/systemy-wynagradzania). Przy zatrudnieniu nowego pracownika niezwykle istotne jest poinformowanie go o warunkach panujących w firmie i jego zadaniach, aby wiedział, za co konkretnie jest opłacany.

Niestety, nie wszyscy pracodawcy traktują swoich pracowników jednakowo, co prowadzi do zwiększenia konfliktów i braku przejrzystości w działaniu firmy.