Zaznacz stronę

Ewidencja czasu pracy w firmie jest dokumentem potrzebnym i niezwykle ważnym.

Przede wszystkim na każdego pracodawcę nałożony jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy nawet w przypadku zatrudniania jednej osoby. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Ewidencja czasu pracy to również podstawowy dokument, na podstawie którego naliczane jest wynagrodzenia pracownika oraz świadczenia z nim związane.

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność i zatrudniających pierwszych pracowników, przeraża konieczność prowadzenia rzeczonej kontroli czasu pracy. Co prawda w Internecie można znaleźć wiele przykładów karty ewidencji czasu pracy, są to jednak pokaźne tabele, posiadające wiele rubryk i wysoki stopień skomplikowania. Trudności w wypełnianiu takiego dokumentu mogą pojawiać się również w przypadku przedsiębiorstw pracujących w systemie zmianowym, regulowanym lub kiedy występuje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych w sposób nieplanowany, ponieważ konieczne będzie pilnowanie rzetelnego i bezbłędnego wypełniania tabel z ewidencją czasu pracy.

Aby zapobiec możliwym błędom w prowadzeniu ewidencji i kontroli czasu pracy warto rozważyć zastosowanie jej elektronicznej wersji. Rozwiązanie takie jest dopuszczone przez kodeks Pracy i szeroko dostępne na rynku krajowym. Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest łatwo dostępna i aby z niej skorzystać należy zakupić rejestrator czasu pracy – urządzenie, które zaprogramowane w odpowiedni sposób automatycznie zapisuje dane takie jak wejście i wyjście pracownika z firmy, jego spóźnienia, a także rejestruje godziny nadliczbowe. Dodatkowo urządzenie (np. taki rejestrator Czas.pro) posiada oprogramowanie, dzięki któremu pracodawca może być informowany alarmem kiedy pracownik spóźni się lub przekroczy zaplanowaną w określonym terminie liczbę nadgodzin.

fajny mix rcp i czasu pracy


W dowolnym momencie można wydrukować tabelę ewidencji czasu pracy, na podstawie której wyliczane jest wynagrodzenie. Uzyskanie tych danych możliwe jest z każdego miejsca poprzez zalogowanie się do Internetu, również za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Wirtualna ewidencja czasu pracy to rozwiązanie niezwykle skuteczne, pomagające generować oszczędności w firmie i jednocześnie minimalizujące występowanie błędów będących skutkiem ludzkich pomyłek.

Wprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy zaspokaja potrzebę sprawniejszego raportowania czasu pracy objętego ściśle określonymi wymogami Kodeksu Pracy – nie trzeba zatem „walczyć” ze żmudnymi tabelami karty ewidencji czasu pracy, aby prowadzić ją w sposób rzetelny, sprawny i wręcz niezauważalny.