Zaznacz stronę

Składki na IKZE a podatek PIT-36

Przedsiębiorcy odprowadzający składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej dla PIT-36 z tytułu ponoszenia wydatków na konto IKZE.

Kto może odliczać składki na IKZE?

Odliczać składki na IKZE uprawnieni są podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, w tym również PIT-36, podatnicy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym, jak również podatnicy rozliczający się liniowo. Odliczać składek na IKZE nie mają prawa podatnicy, którzy stosują kartę podatkową, rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych, rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo, a także rozliczający odpłatne zbycie nieruchomości w roku podatkowym.

Należy pamiętać, że ulga z tytułu opłat na składki do IKZE, dotyczy wyłącznie jednego podatnika. Zatem rozliczając się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ulga i tak dotyczy będzie wyłącznie nas. Ulga na składki do IKZE obejmuje wszystkie dostępne dla PIT-36 źródła zarobku, a więc z zarobków uzyskiwanych poprzez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, a także poprzez umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Ograniczenia dla IKZE

Należy pamiętać, że wysokość wpłat dokonywanych na IKZE nie możne przekroczyć 4% podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalne ustalone dla podatnika na rok podatkowy. Tym sposobem maksymalnie możemy odliczyć z tytułu wpłat na składki IKZE kwotę 4231,20 zł.

Wypłacanie środków z IKZE

Wypłacić środki z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego może nastąpić tylko na nasz wniosek po przekroczeniu progu 65 lat i tylko gdy dokonywaliśmy wpłaty na IKZE co najmniej przez 5 kalendarzowych lat. W wypadku naszej śmierci, środki z konta IKZE wypłaca osoba uprzednio przez nas uprawniona. Należy pamiętać, że wypłaty z IKZE stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.