Zaznacz stronę

Zawody z gatunku prawniczych zawsze należały do cenionych społecznie oraz warunkowały satysfakcjonujące zarobki. Nie inaczej rzecz ma się z notariuszem, który jako osoba zaufania publicznego, cieszy się prestiżem oraz uznaniem otoczenia. Droga do rozpoczęcia pracy jako notariusz nie jest bowiem łatwa i wymaga od kandydatów wiele wysiłku i pracy, które w przyszłości z pewnością się opłacą.

Na czym polega praca jako notariusz?

Notariusz zaświadcza, że dane dokumenty pozostają w zgodności z aktualnymi wymogami prawa. Zajmuje się sporządzaniem testamentów, jest niezbędny podczas wszelkich czynności związanych z obrotem nieruchomościami, a także w czasie zakładania spółki. Swoim podpisem gwarantuje, że wszelkie założenia prawne dotyczące danego dokumentu zostały wypełnione. Inne zadania w tym zawodzie to spisywanie protokołów ze zgromadzeń spółek oraz przechowywanie dokumentów o dużej wartości na specjalnie utworzonym koncie bankowym. W dużym skrócie, notariusz i dana kancelaria notarialna odpowiadają za uwierzytelnianie różnego rodzaju dokumentów.

9452504696_c5149fe328_k

Jak zostać notariuszem?

Pierwszym warunkiem do wykonywania pracy w tym zawodzie jest ukończenie studiów na kierunku prawo. W trakcie nauki nie jest możliwym obranie odpowiedniej specjalizacji, dlatego że właściwe przyuczenie ma charakter praktyczny. Kandydat musi odbyć aplikację w kancelarii prawnej wybranej przez siebie lub wyznaczonej odgórnie przez izbę notarialną. W czasie trwania półrocznej praktyki w sądzie, przyszły notariusz poznaje:

  • specyfikę spraw cywilnych
  • specyfikę spraw rejestrowych
  • specyfikę spraw wieczysto-księgowych

Następnie zdawany jest egzamin notarialny. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do odbycia dwuletniego stażu jako asesor. Po upływie tego czasu, Minister Sprawiedliwości nominuje wytrwałego kandydata na notariusza, dzięki czemu zdobywa on odpowiednie uprawnienia do założenia kancelarii własnej lub w postaci spółki z innym notariuszem. Zawód mogą wykonywać osoby, które ukończyły 26 rok życia.

1144152067_b2ae7827d1_b

Miejsce i warunki pracy

Praca odbywa się w kancelarii, gdzie spotyka się on z klientami. W tym zawodzie kontakt z ludźmi jest bardzo ważny. Na pewno jest to zajęcie dla osób ceniących sobie indywidualność oraz samodzielność, jako że wykonywana przez notariusza praca jest jedynie okresowo sprawdzana przez izbę notarialną. Sporządzane dokumenty są objęte tajemnicą, a o ich zgodności z prawem notariusz poświadcza własnym majątkiem. Jest to zajęcie dość elastyczne, któremu można poświęcać więcej lub mniej czasu – wszystko zależy od ilości klientów oraz od tego jak notariusz rozłoży swoją pracę.

Zarobki w zawodzie

Pensja jaką otrzymuje notariusz zależy od czynników zmiennych takich jak liczba klientów czy miejsce, w którym dana kancelaria notarialna funkcjonuje. W polskich aglomeracjach typu Warszawa, Kraków czy Wrocław, zarobki są wyższe jednak istnieje również spora konkurencja. Według statystyk, średnia pensja na posadzie notariusza to około 6000 złotych brutto. Wynagrodzenie rośnie wraz z doświadczeniem i renomą jaką notariusz zdobywa.
źródło: http://magolansatora.pl/