Zaznacz stronę

Pomimo coraz mniejszej popularności kierunku zarządzania na polskich uczelniach, kwestia sprawnego zarządzania projektami pozostaje nadal palącym aspektem, który w gigantycznym stopniu wpływa na jakość funkcjonowania firm.

Projekt ma za zadanie ilustrować naszą aktywność oraz etapy, na których się obecnie znajdujemy. Elementem projektu jest każda podjęta przez nas decyzja, która ma realny wpływ na proces kreowania wyników.  Nie jesteśmy w stanie wprowadzić żadnej zmiany bez skoordynowania jej z przyjętymi wcześniej wzorami.

Ważną prawidłowością , istnienia której musimy być świadomi, to fakt iż sama umiejętność odpowiedniego zarządzania projektami stanowi ponad połowę sukcesu. Specjalistyczna wiedza techniczna, wyczerpująca praca mogą okazać się nieskuteczne przy braku elementarnych zdolności analizowania i manipulowania projektami.

Częstym błędem popełnianym przez biznesmenów  oraz doradców jest intuicyjne zarządzanie projektami. Wynika ono z bezradności i początkowych niepowodzeń, które zmniejszają naszą wiarę w przemyślane działania. Prawdą jednak jest, że nie każde przemyślana przez nas czynność jest w rzeczywistości efektem krytycznej analizy i właściwego planowania.

Kolejnym problemem na drodze do doskonałego zarządzania jest wybór osób, którym powierzamy to zadanie. W wielu przypadkach osobą odpowiedzialną za nadzorowanie projektu są wybrani przypadkowo pracownicy. Nie jest to rozsądne posunięcie, gdyż nie każdy zatrudniony przez nas pracownik musi posiadać zdolności, które pozwalają na przewidzenie niektórych procesów. To samo dotyczy się właścicieli korporacji, którzy mimo ogromnego potencjału i wiedzy nie zawsze będą w stanie podjąć się tego działania. Dlatego pierwszym krokiem potrzebnym do podjęcia poważnych prac nad tworzeniem projektu, jest wybór odpowiednich ludzi do jego koordynacji.

Rezultatem naszego projektu może być abstrakcyjny sukces, którego nie możemy wyrazić materialnie, bądź konkretny produkt. W każdym z wypadków mamy do czynienia z długim procesem planowania, zarządzania projektem oraz kontrolowania wyników, aby służyły nam jak najdłużej i dały podstawy do kolejnych sukcesów.