Zaznacz stronę

Drugimi także godnymi uwagi depozytami są z kolei konta oszczędnościowe (skierowane do osób fizycznych), których zasadnicze założenie stanowi kumulowanie i mnożenie powierzonego nań funduszu z wykorzystaniem niestałej stopy procentowej oraz możność zarządzania nim w dowolnej chwili (i to bez niebezpieczeństwa straty zarobionych dotychczas odsetek). Co też zaś bardzo frapujące, to dokładnie one są oznaczane mianem następców lokat terminowych, zwłaszcza właśnie zważywszy na ową uniwersalność w dysponowaniu kapitałem.

Co to jest depozyt bankowy? Najłatwiej rzec, iż jest to inwestycja oparta na zawierzeniu bankowi konkretnej kwoty finansowej, którą odzyskuje się po wskazanym czasie i na określonych warunkach, ale definicja ta jest stosunkowo generalna, tym szczególniej że występuje kilka rodzajów owych depozytów, odróżniających się od siebie pod wieloma względami.

I tak oto najbardziej wziętymi zeń są konta osobiste, obejmowane umową cywilnoprawną, która przymusza bank do składowania środków finansowych konsumenta i urzeczywistniania dlań generalnie pojętych rozrachunków finansowych (troszcząc się przy tym o bezzwłoczność tychże, odpowiadając za różnorodnego typu szkody na skutek ich niedbalstw oraz powiadamiając klienta o swych poczynaniach za sprawą wyciągu).

Skoro już jednak lokaty terminowe przytoczyliśmy, i je wskazane jest trochę objaśnić, tym więcej że są to trzecie z najsłynniejszych depozytów bankowych w naszym państwie. Identycznie bowiem jak w sytuacji przed chwilą przytoczonych, stanowią one porozumienie pomiędzy klientami, a bankami, która bazuje na powierzeniu tym drugim określonego kapitału tych pierwszych i wyciągnięciu go zeń po wskazanym czasie (wraz odsetkami), ale z tą odmiennością, iż lokaty owy fundusz unieruchamiają, więc nie możemy nim rozporządzać, a co więcej, wszelkie tego rodzaju próby mogą się spotkać z utraceniem owych odsetek i przypuszczalnym uiszczaniem zasadniczo pojętych kar pieniężnych.

Kwitując zatem i uwzględniając, że wyżej przedłożone to jeno najsłynniejsze przykłady, współczesny petent bankowy ma nadzwyczaj duże sposobności w kwestii rozporządzania i pomnażania swojego kapitału, skutkiem czego naprawdę wskazane jest zeń robić pożytek, tym więcej że posiadamy dojście do sieci internetowej, a to dokładnie przy jej użyciu tego rodzaju usługi są obecnie realizowane.