Zaznacz stronę

Globalizacja oraz niebywały postęp technologiczny w przepływie informacji spowodował wzrost wymiany handlowej między firmami z całego świata. Aby przetrwać na rynku, przedsiębiorstwa muszą nieustannie konkurować między sobą i oferować coraz bardziej innowacyjne i lepszej jakości produkty oraz usługi. Klienci podejmując decyzje o zakupie danego towaru nie kierują się już wyłącznie jego ceną, ale przede wszystkim jakością i nowatorskimi rozwiązaniami.

Nie trzeba więc nikogo przekonywać, że wszelkie oznaczenia na produktach, świadczące o ich wyjątkowości sprzyjają większej sprzedaży, gdyż uwiarygodniają ich jakość w oczach klientów. Takimi oznaczeniami są z pewnością wszelkie certyfikaty oraz wyróżnienia nadawane przez różne organizacje. Najbardziej prestiżowym certyfikatem jest od wielu lat certyfikat ISO, którego normy określiła Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Normy dotyczą standardów jakości w różnych obszarach takich jak zarządzanie, ochrona środowiska, motoryzacja, IT czy żywność. Najbardziej znana norma ISO 9001 opisuje wymagania dotyczące zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a jej główne założenia dotyczą ukierunkowania na klienta, zasoby ludzkie firmy, skuteczne stosowanie i ciągłe doskonalenie procesów, stosowanie procedur oraz zarządzanie i nadzór nad dokumentacją.

iso-154533_640

 

Podejście procesowe umożliwia zwiększenie efektywności działań w różnych obszarach organizacji, ciągłe doskonalenie, a przez to wzrost jakości produktów. Firma, która może się pochwalić takim certyfikatem ma dużo bardziej wydajny i efektywny system zarządzania, który wpływa na wielkość sprzedaży, zadowolenie i wzrost zaufania klientów a także lepsze relacje między pracownikami. Z kolei norma ISO 14001 określa wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo by jego działania były przyjazne dla środowiska. Certyfikat taki świadczy o wysokim zaangażowaniu przedsiębiorstwa w kwestie ekologiczne i daje pewność takiego zaangażowania klientom. Obie normy działają w oparciu o tzw. cykl Deminga, który mówi o czterech etapach działania: planuj, wykonaj, sprawdź, działaj. Oznacza to ciągłe doskonalenie procesów, a także sprawdzania ich skuteczności. Dlatego certyfikat wydawany jest zazwyczaj na krótki okres, najczęściej 3 lata, po czym należy przeprowadzać kolejne audyty i kontrole umożliwiające przedłużenie jego ważności.

W Polsce certyfikaty nadawane są przez Polskie Centrum Akredytacji oraz określoną liczbę jednostek na terenie kraju zatwierdzona przez PCA. Choć otrzymanie certyfikatu jakości wiąże się z dość długim procesem wdrażania norm jakościowych i ich dostosowywania do specyfiki danego przedsiębiorstwa, a także z nakładami finansowymi, opłacalność tego przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. Wyróżnienie firmy i jej produktów certyfikatem podnosi jej konkurencyjność na rynku, budzi zaufanie klientów, jest dobrą podstawą do dalszego rozwoju i umacnianiu swej pozycji. Certyfikat jakości ułatwia wypromowanie produktu i jest poważnym wyzwaniem dla konkurencyjnych firm.

 

źródło: http://www.certios.pl/wdrozenia-iso/iso-9001