Zaznacz stronę

W Polsce brakuje aktualnych statystyk prezentujących przyczyny uszkodzeń łożysk tocznych w silnikach elektrycznych i mechanicznych. Z obserwacji i pobieżnych badań wynika, że zużycie łożyska jest bardzo duże, biorąc pod uwagę testową grupę zainstalowanych maszyn.

łożyskaProducenci przemysłowi szacują, że łożyska toczne pracują około 50000 – 60000 godzin w silnikach indukcyjnych i około 20000 – 30000 godzin w silnikach niskich napięć. Oczywiście w praktyce ich wartość robocza jest o wiele mniejsza, co można zbadać na przykładzie silników indukcyjnych. Trwałość eksploatacyjna łożyska wynosi w nich od 20 000 do 45 000 godzin.

Dane te dają wiele do myślenia. Można zaobserwować, że szybkość zużywania łożyska jest bardzo duża. Co sprawia, że bardzo szybko zużyte łożysko musi zostać zastąpione nowych. Warto wtedy, takie łożysko, kupić dobrej jakości i od zaufanego producenta. Dzięki temu, łożyska tego typu cechować się będą lepszą wytrzymałością. Dłużej będą działały, a koszta ich eksploatacji również zmaleją.

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń łożyska, to między innymi:

  • zatarcia,
  • pęknięcia,
  • wyłuszczenia,
  • wykruszania,
  • wgniecenia,
  • zakleszczenia i korozja.

Co zatem wpływa na pracę łożyska i w jaki sposób zapobiegać jego zniszczeniu?

Szereg czynników decyduje o ich wydajność i niezawodność. Wśród nich znajdują się: właściwy montaż, wysoka jakość elementów składowych, odpowiedni projekt węzła łożyskowego czy prawidłowe osiowanie napędu. Podejmowane są też liczne działania, które mają zapobiegać nadmiernemu zużywaniu łożyska. Są to, między innymi: prawidłowa eksploatacja i diagnostyka, a także zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Światowe dane statystyczne dowodzą, że kilkanaście procent łożysk tocznych zostaje uszkodzonych podczas ich montowania. Sytuacja w Polsce wygląda o wiele gorzej i może dotyczyć ogromnej ilości urządzeń.

Gdzie szukać winnych takiej sytuacji?

Podstawową przyczyną złej organizacji pracy w naszym kraju jest niewykwalifikowany personel. Polskie szkoły nie dostarczają swoim wychowankom dostatecznej wiedzy na temat najnowszych doniesień technicznych, przekazując suchą i niezrozumiała wiedzę. W rezultacie młodzi fachowcy rozpoczynający pracę w zakładzie mechanicznym czy elektrycznym są nieprzygotowani do pracy i uczą się zawodu w przedsiębiorstwie zamiast od wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Jeśli chcemy być wiodącym wytwórcą łożysk tocznych musimy przywiązywać większą uwagę do wykształcenia przyszłych inżynierów, mechaników i elektryków. Na to stawia firma Metal-Market (www.metalmarket.com.pl), która jest jednym z największych hurtowników łożysk tocznych w Polsce. Ich usługi i kadra pracownicza sprawia, że nie będziemy już nigdzie się wybierać po kupno łożysk.