Zaznacz stronę

cena ryzyka w pracy jest bardzo ważna. Codziennie w Polsce wypadkom przy pracy ulega ponad 300 osób, zaś aż jeden taki wypadek powoduje śmierć. Dzień w dzień również u prawie 10 osób stwierdza się chorobę zawodową, która powstała w związku z wykonywaniem pracy w niewłaściwych warunkach. Zapobieganie tym zdarzeniom poprzez ulepszenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z prawem ocenę taką powinno przeprowadzić każde przedsiębiorstwo – nieważne czy jest duże czy małe. Należy pamiętać że ocena warunków pracy to podstawa, dobry pracownik to zdrowy pracownik, taki który nie musi się martwić o to że coś mu się stanie. Kto może się skupić na pracy uważając jednocześnie na swoje zdrowie, albo nawet życie? Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy oraz pracowników w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku ich pracy mogą być powodem urazu lub pogorszeniu się staniu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować. Jeżeli nie da się tego wyeliminować w 100% trzeba podjąć działania w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Prawidłowe przeprowadzanie oceny ryzyka powinno zapobiegać wypadkom w pracy, jak i podnieść samopoczucie i morale pracowników – bezpieczny pracownik to dobry pracownik.

12665453675_1cf2a8aa9e_h
Zarządzanie projektami to zbiór czynności – wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w danym czasie. Można w nim wyróżnić:

  • planowanie
  • harmonogramowanie
  • realizacje
  • kontrolę zadań, które wpływają na cel.

Wiadomo cel uświęca środki. Szkolenie zarządzanie projektami to bardzo ważny aspekt każdej firmy. W końcu firma wytycza cele, a pracownik czy grupa pracowników musi je zrealizować, bez odpowiedniego planu nie podołają bo najzwyczajniej w świecie się pogubią. Samo zarządzanie projektami można zdefiniować jako naukę o osiąganiu celów przy jednoczesnej optymalizacji użycia zasobów – pieniędzy,czasu,ludzi.

 
Bezpieczeństwo informacji jest rzeczą ultra-ważną każdej firmy – osiągnięcie sukcesu poprzez wiele czynności, które nie są znane konkurencji to coś, czego życzy sobie każdy przedsiębiorca. Czym więcej pracowników zatrudniamy tym więcej informacji może się przedostać do pracy lub innych firm. Tak naprawdę jest to zbiór spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby, systemy informacyjne i informatyczne. Mówi ona, które zasoby iw jaki sposób maja być objęte ochroną.

16329779200_86ca869f4e_o

Chronić je można na wiele sposobów – projektując mechanizmy ochrony trzeba zwrócić uwagę na: modele bezpieczeństwa, mechanizmy kontroli dostępu, poziomy uprawnień, mechanizmy identyfikacji, śledzenie zdarzeń. Najczęściej ochronie podlegają informacje czyli dane oraz systemy teleinformatyczne – sprzęt np. komputer. Trzeba pamiętać że jest to drogie przedsięwzięcie oraz trzeba wyliczyć czy firmę będzie na to stać.

 

Ochrona Bezpieczeństwo informacji nie może również przeszkadzać pracownikom w ich zadaniach, bo spowolniłoby to firmę, jak i generowany zysk.

 

źródło: http://cts.com.pl/szkolenia-z-zarzadzania/szkolenia-zarzadzanie-projektami—autorskie