Zaznacz stronę

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które występuje najczęściej w okresie dojrzewania. Do podstawowych objaw schizofrenii zalicza się rozszczepienie pomiędzy myśleniem, emocjami, zachowaniem, a także sferą związaną z motywacją i ekspresją mocy. Osoba, która zmaga się z tą chorobą, może mieć problemy z właściwym zachowaniem się w pewnych sytuacjach, a także z wyrażaniem swoich emocji. Co najważniejsze, ta choroba jest uleczalna i nie tylko można, ale trzeba ją leczyć.

Najczęściej ta choroba dotyka osoby młode, a jej pierwsze objawy występują podczas dojrzewania, kiedy następuje właściwa strukturalizacja osobowości. Może ona dotknąć osoby obu płci, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Jeśli u kogoś zostanie zdiagnozowana schizofrenia, istnieje większe prawdopodobieństwo, iż choroba ta dotknie również jego dzieci. Rozpoznanie tej choroby polega głównie na wywiadzie przeprowadzonym z danym pacjentem, u którego wystąpiły niepokojące objawy. Jeśli sam człowiek dotknięty tą chorobą nie zauważa u siebie  nic złego, co wymagałoby wizyty u lekarza psychiatry, powinna w takim wypadku wkroczyć rodzina. Nikt lepiej jak nasi najbliżsi nie zauważą postępujących w nas negatywnych zmian na tle emocjonalnym.

Diagnozowanie schizofrenii uzależnione jest od występowania objawów takich jak, halucynacje, urojenia, omamy i nienaturalne, wręcz dziwne, zachowania. Bardzo często objawami mogą być także zaburzenia mowy, niezdolność do spontanicznego przeżywania pozytywnych emocji oraz trudności związane z komunikacją interpersonalną.  Ogółem schizofrenia jest trudno do wykrycia, gdyż nie da jej się zdiagnozować za pomocą żadnych badań biologicznych, a jedynie za pomocą wywiadu psychologicznego. Wtedy też lekarz psychiatra obserwuje zachowanie pacjenta, jego wypowiedzi i odczucia. Jego zadanie jest utrudnione, kiedy pacjent posiada inne choroby, bądź urazy głowy, które dodatkowo mogą utrudniać komunikację nie dając szans jednoznacznie wykryć schizofrenii.

Schizofrenia jest bardzo poważną choroba psychiczną, gdyż skłania chorych na nią ludzi do niebezpiecznych posunięć. Ze względu na słabszą odporność psychiczną, chorzy okaleczają się i często nawet popełniają samobójstwa. Stąd bardzo ważne jest leczenie, które trzeba zacząć od wizyty u psychiatry, najlepiej dobrego psychiatry. Takim jest chociażby psychiatra dorosłych pracujący w www.braintechlab.pl w Krakowie – dr n.hum. Mirosława Jawor. Musimy zrozumieć, że choroba ta występuje przeważnie w dwóch stadiach, ze względu na początek choroby. Może ona bowiem, „wybuchnąć” nagle, przez co, od razu widać konkretne zaburzenia związane z chorobą psychiczną. Gorzej jest, kiedy choroba rozpoczyna się i postępuje bardzo wolno, gdyż wtedy o wiele trudniej ją wykryć. Początkowo u chorego nie widać żadnych istotnych zmian w kontaktach z innymi ludźmi, ma jednak problemy z okazywaniem uczuć. Schizofrenię leczy się za pomocą leków przeciwpsychotycznych.