Zaznacz stronę

Energetyka jest jedną z kluczowych dziedzin współczesności, można nawet stwierdzić, że świat jest od niej wręcz zależny. W takiej sytuacji aspekt bezpieczeństwa energetycznego nabiera coraz większego znaczenia- stał się nawet jednym z priorytetowych celów polityki. O bezpieczeństwie energetycznym mówi się sporo i mówi się często, dlatego też warto przybliżyć nieco zagadnienie dla osób, które nie do końca są obeznane z tematem. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest zadaniem rządu, zaś za stan, w którym bezpieczeństwo energetyczne zostało zapewnione uważa się sytuację, kiedy zapotrzebowanie odbiorców energii oraz odbiorców paliw jest zaspokajane w sposób ciągły. Jak doprowadzić do takowej sytuacji?

Otóż najważniejszym aspektem w tej kwestii jest zapewnienie przede wszystkim optymalnej ilości surowców energetycznych. A można je pozyskiwać w dwojaki sposób: albo z własnych krajowych złóż, albo drogą importu z krajów zagranicznych, które dysponują takowymi surowcami i są gotowi sprzedać je. Oczywiście nie można ukrywać, iż pierwsza sytuacja, czyli korzystanie ze źródeł, jest pod wieloma względami bardziej korzystne, a bezpieczeństwo energetyczne jest po prostu wyższe. Własne złoża, jeśli są na tyle wysokie, by zaspokoić panujące zapotrzebowania, są gwarantem swego rodzaju suwerenności jeśli chodzi o politykę energetyczną. Gwarantują niezależność, a tym samym ograniczają ryzyko, jakie zwykle wiąże się z zależnością od innych krajów. Bywa jednak tak, że krajowe źródła po prostu nie istnieją lub jest ich na tyle mało, że mogą pokryć faktycznego zapotrzebowania, a tym samym zapewnić bezpieczeństwa energetycznego. W takich sytuacjach konieczne jest nawiązanie współpracy z innymi krajami, dysponującymi surowcami. Niewątpliwie wiąże się to z wyższymi kosztami- trzeba zapłacić za zakupione surowce, organizować odpowiednio infrastrukturę i zaplecze, pozwalające transportować surowce oraz je magazynować i tak dalej.

    Należy również wspomnieć, że w takich sytuacjach bezpieczeństwo energetyczne jest bardziej zagrożone, gdyż z różnych przyczyn może dojść do odcięcia dopływu surowców. Same działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, kiedy surowce są pozyskiwane przez import, są o wiele bardziej złożone, zwłaszcza kiedy okazuje się, że cały odsetek zapotrzebowania jest zaspokajany właśnie wyłącznie poprzez surowce pochodzące z importu. Konieczne wtedy okazuje się zdywersyfikowanie źródeł, gdyż w ten sposób można zwiększyć bezpieczeństwo i zabezpieczyć się na wypadek odcięcia dostawy przez bieżącego dostawcę.