banki

Pieniądze i biznes

Rachunki bankowe

Wyróżniamy następujące rachunki bankowe: 1) Rachunek pomocniczy - rachunek taki służy przeprowadzaniu określonych rozliczeń pieniężnych - operacje dokonywane na tym