Wymagania stawiane przez banki podczas starania się o kredyt

Najróżniejsze usługi kredytowe praktycznie od niepamiętnych czasów należą do tych najbardziej podstawowych obszarów działalności wszystkich banków. Z tego też powodu trudno byłoby raczej dziwić się temu, że aktualnie charakteryzują się one już tak znacznym zróżnicowaniem i mogą być wykorzystywane w wielu rozmaitych przypadkach – jest to oczywiście świetna wiadomość dla każdego z nas, ponieważ znalezienie właśnie takiego rozwiązania jakie całkowicie spełniałoby wszystkie nasze oczekiwania stało się po prostu bardzo łatwe. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Finanse osobiste – podstawowe zagadnienia

Kolejne powszechne inwestycje to natomiast obligacje, czyli produkty finansowe (wypuszczane choćby przez spółki), które są oparte na zaciąganiu pożyczki u nabywcy na wskazany czas (i zobligowaniu się do jej zwrotu po jego upływie), a które typuje się ze względu na uniwersalność (i to większą aniżeli w sytuacji kredytu), spory okres zapadalności, proste procedury, korzyści o profilu reklamowym oraz mały koszt obsługi. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Z czego banki finansują swoją działalność?

Sporym ułatwieniem dla sporej grupy klientów bywają także tak zwane zlecenia stałe, dzięki którym systematycznie, w określonym przez nas terminie z konta pobierane są sumy pieniędzy, przykładowo na spłatę rat pożyczki. Sporo osób korzysta też z propozycji założenia konta oszczędnościowego, które związane jest z dodatkowy oprocentowaniem naszych środków. Chociaż jest ono znacznie skromniejsze niż w przypadku lokat terminowych to z kolei pozwala na znacznie dogodniejszy dostęp do zgromadzonych przez nas funduszy. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Rachunki bankowe

Wyróżniamy następujące rachunki bankowe:

1) Rachunek pomocniczy – rachunek taki służy przeprowadzaniu określonych rozliczeń pieniężnych – operacje dokonywane na tym rachunku są do określonych celów. Konkretna umowa precyzuje te rozliczenia. Rachunek taki otwiera się w zupełnie innym banku lub innym oddziale operacyjnym tego samego banku. Przez rachunek pomocniczy mogą przepływać znaczne kwoty strumieni pieniężnych , ale przepływy te są ograniczone ustaleniami zawartymi w umowie. Umowa może przewidywać przekazanie salda tego rachunku na rachunek bieżący itp. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Czym są lokaty rzeczowe?

Poza tradycyjnym rozumieniem lokat na rynku dostępna jest cała gama lokat rzeczowych. Lecz czym one tak naprawdę są? Otóż jest to bardzo proste. Lokaty rzeczowe są to inwestycje w nieruchomości, kolekcje, dzieła sztuki czy metale szlachetne takie jak złoto czy srebro. Nie jest to tradycyjny sposób lokaty pieniężnej – kiedy to deponujemy określoną kwotę w banku. W przypadku lokat rzeczowych, fizycznie posiadamy rzeczowe zabezpieczenie naszych pieniędzy, które daje szansę na osiągnięcie zysków. (więcej…)

Przeczytaj więcej