Czy warto zastanowić się nad lokatą w parabanku?

Zastanawiając się nad otworzeniem lokaty bankowej trzeba ponadto dogłębnie pomyśleć nad tym, w której walucie wolimy założyć lokatę. Jest to faktycznie dosyć istotna decyzja, ponieważ w zależności od kursów walut będzie można zarobić więcej. Z drugiej strony jednak należy liczyć się z większym ryzykiem powiązanym z wahaniem się kursów – w danym dniu kurs może być bowiem całkiem sprzyjający, natomiast drugiego dnia może pojawić się znaczny spadek wartości kursu danej waluty, co wiąże się niestety z niewielkim zyskiem na lokacie. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Co bezpieczniejsze – złoto czy lokaty?

Chyba każdy z nas pragnie być dobrze usytuowanym, ale tak jak natychmiast to pragnienie przychodzi, tak samo odchodzi, gdy zaczniemy je rozpatrywać na poważnie. Niemniej, wbrew każdym pozorom, droga ku bogactwu nie jest taka pokrętna, a wprost przeciwnie, starczy jedynie nie zapominać o kilku uwagach, przekładających się na selekcjonowane inwestycje finansowe i formę ich przebiegu. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Lokaty bankowe jako sposób zabezpieczenia oszczędności przed inflacją

Inwestycje należy rozdzielić na wiele rodzajów, na przykład na dotychczas wspomniane inwestycje finansowe w lokaty bankowe czy inwestycje w nieruchomości. Obydwa działy występujących inwestycji, wyjaśniają inwestycje proste i kuponowe. Inwestycje proste, to takie które tak jak w przypadku nieruchomości, zapewniają tylko jednorazowy zysk, na finale transakcji, natomiast inwestycje kuponowe to takie, z jakich można pozyskiwać regularny dochód i można takiego rodzaju inwestycje przekształcać na innego rodzaju inwestycje. Rozdział inwestycji jest niezbędny, dlatego że pozwala to rozgraniczać wszystkie czynniki inwestowania, dzięki czemu jest okazja być znacznie lepiej przygotowanym do danej inwestycji. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Lokata a konto oszczędnościowe w czasach kryzysu

Inne, także uznane koncepty inwestowania, to akcje, które są nader ryzykowne, lecz które mogą stać się najbardziej zyskowne, fundusze inwestycyjne, których wysokość uzależniona jest od rzeczywistej okoliczności na pieniężnych rynkach, a także obligacje, które są przedstawiane jako najbezpieczniejsze wśród wszelkich papierów wartościowych. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Rodzaje inwestycji finansowych

Kolejnym rewelacyjnym przykładem tych usług są różne konta oszczędnościowe, które również mogą być niesamowicie wręcz przydatne dla każdego człowieka. Jak sama nazwa wskazuje, są one stworzone właśnie w celu rzeczywiście skutecznego oszczędzania – dzięki korzystaniu z nich będziemy mogli rozwiązać wszystkie problemy chociażby z odpowiednią konsekwencją podczas gromadzenia środków na jakikolwiek cel. Konta oszczędnościowe uniemożliwiają nam na przykład stały dostęp do naszych pieniędzy, gdyż zazwyczaj wyłącznie jedna wypłata na określony czas pozbawiona jest prowizji. (więcej…)

Przeczytaj więcej