O oszczędzaniu w banku słów kilka

Posiadanie standardowego konta osobistego w niektórych bankach otwiera nam drogę do szeregu dodatkowych usług. Następnym bardzo ważnym typem depozytu bankowego mogą być specjalne konta oszczędnościowe – już sama nazwa wskazuje, że są one przeznaczone specjalnie dla osób zainteresowanych efektywnym oszczędzaniem swoich pieniędzy. Najważniejszą różnicą jest tu to, że przy takich kontach istnieją liczne ograniczenia dotyczące wypłacania z nich pieniędzy. W większości przypadków przysługuje nam jedna taka wypłata w miesiącu – chociaż wszystko zależy naturalnie od konkretnej oferty – podczas gdy później są za to nakładane odpowiednie opłaty. Konta oszczędnościowe w wielu przypadkach są oprocentowane, w związku z czym umieszczone na nich oszczędności nieustannie mogą dla nas generować zyski. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Co bezpieczniejsze – złoto czy lokaty?

Chyba każdy z nas pragnie być dobrze usytuowanym, ale tak jak natychmiast to pragnienie przychodzi, tak samo odchodzi, gdy zaczniemy je rozpatrywać na poważnie. Niemniej, wbrew każdym pozorom, droga ku bogactwu nie jest taka pokrętna, a wprost przeciwnie, starczy jedynie nie zapominać o kilku uwagach, przekładających się na selekcjonowane inwestycje finansowe i formę ich przebiegu. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Lokaty bankowe jako sposób zabezpieczenia oszczędności przed inflacją

Inwestycje należy rozdzielić na wiele rodzajów, na przykład na dotychczas wspomniane inwestycje finansowe w lokaty bankowe czy inwestycje w nieruchomości. Obydwa działy występujących inwestycji, wyjaśniają inwestycje proste i kuponowe. Inwestycje proste, to takie które tak jak w przypadku nieruchomości, zapewniają tylko jednorazowy zysk, na finale transakcji, natomiast inwestycje kuponowe to takie, z jakich można pozyskiwać regularny dochód i można takiego rodzaju inwestycje przekształcać na innego rodzaju inwestycje. Rozdział inwestycji jest niezbędny, dlatego że pozwala to rozgraniczać wszystkie czynniki inwestowania, dzięki czemu jest okazja być znacznie lepiej przygotowanym do danej inwestycji. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Finanse osobiste – co warto wiedzieć?

Do ciągle w największym stopniu popularnych i docenianych metod inwestowania pieniędzy należą lokaty terminowe. Osoby które posiadają znaczącą sumę pieniędzy, bardzo często wybierają taką formę jej ulokowania, która należy do tych, które są w najmniejszym stopniu ryzykowne. Nasze pieniądze są bowiem zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. (więcej…)

Przeczytaj więcej