Lokaty bankowe jako sposób zabezpieczenia oszczędności przed inflacją

Inwestycje należy rozdzielić na wiele rodzajów, na przykład na dotychczas wspomniane inwestycje finansowe w lokaty bankowe czy inwestycje w nieruchomości. Obydwa działy występujących inwestycji, wyjaśniają inwestycje proste i kuponowe. Inwestycje proste, to takie które tak jak w przypadku nieruchomości, zapewniają tylko jednorazowy zysk, na finale transakcji, natomiast inwestycje kuponowe to takie, z jakich można pozyskiwać regularny dochód i można takiego rodzaju inwestycje przekształcać na innego rodzaju inwestycje. Rozdział inwestycji jest niezbędny, dlatego że pozwala to rozgraniczać wszystkie czynniki inwestowania, dzięki czemu jest okazja być znacznie lepiej przygotowanym do danej inwestycji. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Czy wszystkie lokaty przynoszą zyski?

Ogólnie lokaty są uczciwe, wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, lecz są niezbyt chlubne zdarzenia, które dobitnie pokazują, iż trzeba uważać. Na przykład często lokata jest tylko na pozór bardzo atrakcyjna, ale jeżeli dokładniej przyjrzeć się jej, to definitywnie takowa lokata nie jest interesująca. Jednakże naprawdę wiele osób po prostu nie czyta umowy, a później są spore problemy. A do tego ludzie zwabieni okazją szybkiego oraz dużego zysku, nawet po dokładnym zapoznaniu się z umową, nie widzą podstępu. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Lokata a konto oszczędnościowe w czasach kryzysu

Inne, także uznane koncepty inwestowania, to akcje, które są nader ryzykowne, lecz które mogą stać się najbardziej zyskowne, fundusze inwestycyjne, których wysokość uzależniona jest od rzeczywistej okoliczności na pieniężnych rynkach, a także obligacje, które są przedstawiane jako najbezpieczniejsze wśród wszelkich papierów wartościowych. (więcej…)

Przeczytaj więcej