Jakie formalności nas czekają przy zakładaniu depozytu bankowego?

Depozyty bankowe to najlepszy sposób na oszczędzanie połączone z inwestowaniem zebranych środków finansowych na koncie w banku. To o wiele bardziej korzystny sposób oszczędzania niż m.in. zwykłe konta osobiste. Klient indywidualny czy też przedsiębiorca albo firma przekazuje bankowi pewną sumę środków na określony (np. lokaty terminowe) albo nieokreślony (np. konta oszczędnościowe) czas. Bank może rozporządzać zdeponowanymi na koncie oszczędnościami klienta, w zamian za to naliczając stosowane odsetki od zdeponowanej sumy. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Jak porównać lokaty i wybrać najlepszą ofertę?

Decyzja o tym, aby powierzyć swoje środki finansowe bankowi, jest dosyć ważnym krokiem w procesie oszczędzania. Dlatego zakładając, że formą, z której skorzystamy będzie lokata, warto prześledzić wszystkie dostępne na rynku bankowym opcje.bank w Polsce

Najlepsza lokata to oczywiście taka, która spełni nasze indywidualne oczekiwania. To właśnie pod kątem preferencji i tego, co dla nas jest najważniejsze (szybki zysk czy wysoki zysk, najlepsze gwarancje bezpieczeństwa czy zarobek itd.), nastąpić powinno porównanie lokat. Tylko po uważnym prześledzeniu dostępnych możliwości, warto inwestować w profesjonalne oszczędzanie.

Lokaty bankowe są względem siebie nierówne – różni je wiele parametrów, w tym wysokość spodziewanego zysku, długość deponowania zdeklarowanej kwoty, czy – przede wszystkim – wysokość odsetek. W początkowym etapie trudno nie pogubić się w gąszczu reklamowanych placówek bankowych, z których każda oferuje swoją wersję lokaty. W końcu jednak zawiły temat bankowych depozytów można krok po kroku opanować.

Na początek najlepiej posłużyć się przeglądarką. W internecie jest dużo możliwości, aby wykonać wstępne rozeznanie, zorientować się, jakie jest oprocentowanie lokat, które z nich są obecnie polecane przez specjalistów oraz który bank oferuje to, co chcielibyśmy uzyskać. Poza skorzystaniem z porównywarek, można poczytać też artykuły w specjalistycznej prasie. Mogą być to tytuły stricte biznesowe lub ekonomiczno – finansowe dodatki do popularnych dzienników. Dobrze jest jednak potraktować wiedzę z sieci jako etap pierwszy działania, dopiero wizyta w placówce wyjaśni nam bowiem wszystkie zawiłości i zaprezentuje najlepsze lokaty ze wszystkimi ich szczegółami.

Lokata w potocznym rozumieniu tego słowa oznacza wkład, a następnie dobry zysk w jednym. Dlatego też sformułowanie „lokować” kojarzy się jednocześnie z pokładaniem nadziei i inwestowaniem kosztów w coś, co ma się nam po prostu opłacić. Lokować coś na przyszłość możemy w wiedzę, w dzieci, w pasję lub pracę o czym więcej tutaj.

Lokaty bankowe to przede wszystkim lokaty pieniężne, co oznacza, że nadzieje na zysk pokładamy w samych tylko środkach finansowych, którymi aktualnie dysponujemy. Jako że zgodnie z dobrze znaną prawdą pieniądze pracują same na siebie, oddając je bankowi do terminowego „zamrożenia”, oczekujemy, że z powrotem otrzymamy znacznie większą (lub też po prostu większą) ilość pieniędzy. Najlepsze lokaty natomiast to taki rodzaj depozytów, który zagwarantuje nam największy (lub też najszybszy, w zależności od oczekiwań) przychód finansowy.

Bank zachęca nas do inwestowania we własne oszczędzanie, gdyż korzyść z umowy jest dwustronna. W zamian za możliwość obrotu pieniędzmi, placówka zapewnia nam oprocentowanie lokat. Dzięki niemu, gdy skończy się już czas deponowania (który oczywiście jest ściśle określony umową i obowiązujący prawnie), możemy albo wybrać sobie odsetki, a lokatę przedłużyć, albo zakończyć oszczędzanie i zlikwidować lokatę. Jeżeli pieniądze potrzebne nam są „na teraz” wybieramy to drugie rozwiązanie, jeśli oszczędzanie ma być długoterminowe – podpisujemy umowę na nowy okres.

Porównanie lokat może odbywać się z uwagi na kilka kryteriów, np. z uwagi na wysokość oprocentowania, na czas trwania depozytu, sposób wypłaty odsetek itp. Warto wziąć pod uwagę każde z nich.

Przeczytaj więcej

O oszczędzaniu w banku słów kilka

Posiadanie standardowego konta osobistego w niektórych bankach otwiera nam drogę do szeregu dodatkowych usług. Następnym bardzo ważnym typem depozytu bankowego mogą być specjalne konta oszczędnościowe – już sama nazwa wskazuje, że są one przeznaczone specjalnie dla osób zainteresowanych efektywnym oszczędzaniem swoich pieniędzy. Najważniejszą różnicą jest tu to, że przy takich kontach istnieją liczne ograniczenia dotyczące wypłacania z nich pieniędzy. W większości przypadków przysługuje nam jedna taka wypłata w miesiącu – chociaż wszystko zależy naturalnie od konkretnej oferty – podczas gdy później są za to nakładane odpowiednie opłaty. Konta oszczędnościowe w wielu przypadkach są oprocentowane, w związku z czym umieszczone na nich oszczędności nieustannie mogą dla nas generować zyski. (więcej…)

Przeczytaj więcej

Jak inwestować oszczędności poprzez produkty bankowe?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, generalnie trudno przychodzi dzisiaj funkcjonować bez korzystania z usług banków. Początkowo warto wziąć pod uwagę konta osobiste. Czym charakteryzować się musi perfekcyjne konto osobiste? (więcej…)

Przeczytaj więcej

Finanse osobiste – podstawowe zagadnienia

Kolejne powszechne inwestycje to natomiast obligacje, czyli produkty finansowe (wypuszczane choćby przez spółki), które są oparte na zaciąganiu pożyczki u nabywcy na wskazany czas (i zobligowaniu się do jej zwrotu po jego upływie), a które typuje się ze względu na uniwersalność (i to większą aniżeli w sytuacji kredytu), spory okres zapadalności, proste procedury, korzyści o profilu reklamowym oraz mały koszt obsługi. (więcej…)

Przeczytaj więcej