Zaznacz stronę

We wszelkich miejscach, gdzie ogłaszają się osoby chcące dać pracę – w gazetach, na portalach internetowych, bardzo często można znaleźć oferty pracy dla niepełnosprawnych. Wynika to z wielu względów, ale przede wszystkim z tego, że zatrudnienie niepełnosprawnych zazwyczaj bardzo opłaca się pracodawcom. Mogą oni liczyć na wiele ulg i dofinansowań, a przy tym wszyscy są zgodni co do tego, że pracownik niepełnosprawny w niczym nie jest gorszy od osoby sprawnej, a często nawet osoby te są jeszcze bardziej zaangażowane w to, co robią, ponieważ jest to dla nich również forma rehabilitacji i najpełniejsza postać uczestniczenia w życiu społecznym. Jest to bardzo dogodne dla obu stron – pracodawcy mogą liczyć na dobre wywiązywanie się z obowiązków i zaangażowanie pracownika, osoby niepełnosprawne zaś nie muszą zamykać się w domu ani żyć z niskich często rent.
Oczywiście osoby niepełnosprawne podejmujące pracę muszą, ze względu na swój stan, posiadać dodatkowe przywileje. Są to na przykład: prawo do dodatkowych przerw w pracy (zwykle jest ich znacznie więcej niż posiadają pracownicy w pełni zdrowi), prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, prawo do korzystania ze zwolnienia do pracy oraz inne, uzależnione na przykład od rodzaju zakładu pracy. Osoby takie zwykle mogą również liczyć na specjalne udogodnienia jeśli chodzi o czas pracy i jego elastyczność.

04d9aa706ae204e0130d63ab94445d74

Mogłoby się wydawać, ze wobec powyższego zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to dla zakładu czy pracodawcy większy kłopot niż korzyść. Tak jednak nie jest, ponieważ to pracodawca w tej relacji ma więcej przywilejów aniżeli jego niepełnosprawny pracownik. Oprócz dopłat, na przykład do miesięcznego wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, pracodawca może też liczyć na zwrot wielu kosztów poniesionych w związku z jego zatrudnieniem. Na przykład kiedy stanowisko pracy musi być odpowiednio wyposażone, by osoba niepełnosprawna mogła przy nim pracować, pracodawca dostaje zwrot poniesionych na ten cel kosztów. Również sytuacje takie jak przystosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawnego pracownika, zatrudnienie dodatkowego pracownika, który pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu jej obowiązków (takie sytuacje również są możliwe, co daje możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby, a więc stworzenie dodatkowego miejsca pacy), czy wysyłanie pracownika na szkolenia. Za wszystko to pracodawca może domagać się nie pokrycia częściowego kosztów, ale całkowitego ich zwrotu, zatem bardzo mu się to opłaca – może zatrudnić dwie osoby zamiast jednej i pracownika niepełnosprawnego doskonale wykwalifikować, nie płacąc za to ani złotówki. Ponadto pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną jest zwolniony z odprowadzania obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Widać zatem, że zatrudnienie takich osób bardzo się opłaca, nic zatem dziwnego, że często jest im znacznie łatwiej znaleźć pracę aniżeli osobom zdrowym i w pełni sprawnym, co niektórzy mocno krytykują, uważając, że pracodawcy mają zbyt duże udogodnienia.

 

źródło: http://www.a-trybut.eu/c152,oferty_pracy